Πρόωρα γονείς, σαν πρόωρα παιδιά

Συζήτηση για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της προωρότητας και συμβουλές προς τους γονείς πρόωρων νεογνών.