Νόμιμοι Όροι

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "www.psychologos-papadakis.gr", η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στον Κύριο Παπαδάκη Πάτροκλο, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, και έχει σκοπό να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας μεταξύ του και του κοινού του. Αποτελεί μέσο έκφρασης του και απόψεων του, και μέσο δημοσιοποίησης επιστημονικών άρθρων.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας "www.psychologos-papadakis.gr" οφείλει, πριν από την πλοήγηση του σε αυτήν, και χρήση των σελίδων της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Νόμιμος εκπρόσωπος της ιστοσελίδας αυτής για θέματα που την αφορούν ή το περιεχόμενο της, είναι ο Κύριος Παπαδάκης Πάτροκλος.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ""www.psychologos-papadakis.gr", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στο Κύριο Πάτροκλο Παπαδάκη. Σε περίπτωση που εκείνος θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν του ανήκει, θα συνοδεύεται πάντα από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του.

Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος η όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Εξαίρεση

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν τα βίντεο (videos) του Κυρίου Παπαδάκη, που φορτώνονται αυτομάτως από τον ιστότοπο YouTube. Υπάρχουν στο ιστότοπο αυτό, σαν έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Τα βίντεο που μεταφέρονται στην ιστοσελίδα αυτομάτως από το YouTube, δεν φέρουν καμμία αναφορά πνευματικής ιδιοκτησίας στον Κύριο Παπαδάκη - και σε αντίθεση με όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο δεν του ανήκουν εξ´ορισμού-. Παρολαταύτα δεν δύναται κανείς επισκέπτης να τα χρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Κυρίου Παπαδάκη, και με σκοπό την διαφθορρά του ονόματος του Κυρίου Παπαδάκη ή και της φήμης του. Κάθε χρήση τους που θα είχε τέτοια πρόθεση τιμωρείται αυστηρά από τον νόμο.

Τέλος, σε περίπτωση που κανείς θελήσει να τα χρησιμοποιήσει εξ´ολοκλήρου, ή έστω και μέρος τους, με καλή πίστη, πρέπει να ζητήσει πρώτα την ρητή έγκριση του Κυρίου Παπαδάκη.

Διακριτικός Τίτλος

Το σήμα του Κυρίου Παπαδάκη, που αποτελείται από το όνομα του κάθε αυτό, καθώς και από το λογότυπο του, αποτελούν τον διακριτικό τίτλο του, και προστατεύεται λοιπόν από τις ίδιες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Κυρίου Παπαδάκη, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των αντιγραφέντων τμημάτων.

Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, σε εισαγωγικά και σαν αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιηθέντος τμήματος από μέρους του Κυρίου Παπαδάκη.

Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.psychologos-papadakis.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του. Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Τα Άρθρα του Κυρίου Παπαδάκη

Τα άρθρα που δημοσιεύει ο Κύριος Παπαδάκης στο τμήμα "Blog" (Ιστολόγιο) της ιστοσελίδας του, είναι επιστημονικού χαρακτήρα, αποτελούν ξεκάθαρα έργα πρωτότυπα, που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις και χρήση επαγγελματικής εμπειρίας. Συνεπώς τα άρθρα αυτά προστατεύονται ως "έργα" επειδή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο κέρδος σε όφελος του πωλητή τους, σε περίπτωση πώλησης τους.

Ο Κύριος Παπαδάκης είναι και θα παραμείνει ελεύθερος, να τα διαχειριστεί όπως εκείνος επιθυμεί, και να αποφασίσει για την ενδεχόμενη απόσυρση τους από την ιστοσελίδα του, και για την ενδεχόμενη διάθεση τους σε κάποιο τρίτο μέρος στο μέλλον, έστω και εάν τα έχει χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Επίσης δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνος ο Κύριος Παπαδάκης για την κακή χρήση ή ερμηνεία των κειμένων, των σχολίων, των ενημερώσεων ή απαντήσεων του, που παρατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του από κάποιον αναγνώστη ή χρήστη, εγγεγραμμένο ή όχι. Τα κείμενα και άρθρα της ιστοσελίδας, δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση κάποιου είδους θεραπείας, συμβουλής ή πρότασης για εύρεση λύσεων σε προσωπικά προβλήματα και δεν υποκαθιστούν την πραγματική ψυχοθεραπεία. Οι αναγνώστες της ιστοσελίδας παραμένουν υπεύθυνοι για την χρήση που θα κάνουν των γνώσεων και γνώμων που θα αποκομίσουν από την ανάγνωση του συνόλου της παρούσας ιστοσελίδας.

Εισαγωγή περιεχομένου τρίτου/τρίτων

Κανένας επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει, ή να αντικαταστήσει και με κανένα απολύτως μέσο, περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα "www.psychologos-papadakis.gr", που ενδέχεται να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή έστω και την όψη της Ιστοσελίδας, ή και των δεδομένων που δημοσιεύονται σε αυτήν, ή που θα μπορούσε να αλλάξει την δομή της ή και τα δημιουργήματα που εκτίθενται σε αυτήν.

Βεβαίως εξαιρούνται από τη κατηγορία αυτή, τα σχόλια των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Κυρίου Παπαδάκη, που διατηρούν το δικαίωμα να σχολιάσουν κάθε δημοσίευση του, και να δημιουργήσουν λογαριασμό μέλους στην ιστοσελίδα του.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας, ή να μας επισημάνετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@psychologos-papadakis.gr και θα χαρούμε πολύ να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.