Κοινωνική δράση με την Πυξίδα Α.Μ.Κ.Ε.

Δράσεις και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την Πυξίδα Α.Μ.Κ.Ε.