Η Συμβολή της ομαδικής ψυχοθεραπείας στην κοινωνική επανένταξη

Ο Πάτροκλος Παπαδάκης μίλησε για τη "Συμβολή της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στην Ψυχοκοινωνική Επανένταξη", στην 1η Επιστημονική Ημερίδα Ψυχικής Υγείας . Στο πρώτο μέρος της ομιλίας έγινε μία συνοπτική παρουσίαση της σημασίας που έχει η ομαδική ψυχοθεραπεία. Στο δεύτερο μέρος αναλύθηκε η καθημερινή ομάδα ψυχοθεραπείας του Οικοτροφείου "Θαράπαυση" και παρουσιάστηκαν στοιχεία και αποτελέσματα από τη συμμετοχή των ενοίκων του οικοτροφείου σε αυτή.