1η Επιστημονική Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία

Η 1η Επιστημονική Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, έλαβε χώρα στον Πειραιά, τον Οκτώβριο του 2010, με θέμα την "Ψυχοκοινωνική Επανένταξη Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές: Παρελθόν & Μέλλον" υπό την αιγίδα της "Πυξίδας Α.Μ.Κ.Ε.".
Έλαβα μέρος σε αυτήν, μιλώντας για τη "Συμβολή της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας στην Ψυχοκοινωνική Επανένταξη". Στο πρώτο μέρος της ομιλίας έγινε μία συνοπτική παρουσίαση της σημασίας που έχει η ομαδική ψυχοθεραπεία για τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος αναλύθηκε η καθημερινή ομάδα ψυχοθεραπείας του Οικοτροφείου "Θαράπαυση" και παρουσιάστηκαν στοιχεία και αποτελέσματα από τη συμμετοχή των ενοίκων του οικοτροφείου σε αυτή.