Πώς να βοηθήσετε τους άνεργους νέους στα χρόνια της κρίσης

Πώς μπορούν οι γονείς να πλησιάσουν και να βοηθήσουν τους νέους να αντιμετωπίσουν την ανεργία και την επαγγελματική αποκατάσταση στα χρόνια της κρίσης.