Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» από το ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» από το ΕΚΠΑ

Κατηγορία Άρθρου

Προσωπική Ανάπτυξη
Divider

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προβλέπεται η εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών/τριών, για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία».
Η επανίδρυση και ο Κανονισμός του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ .

Δικαίωμα υποψηφιότητας:

Α) για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» υποψήφιοι ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Β) για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολών ή/και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Καλών Τεχνών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://www.psych.uoa.gr/spoydes/metaptyxiakes-spoydes/pms-sxoliki-cyxologia.html

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» από το ΕΚΠΑ